Siêu Âm Trị Liệu

SIÊU ÂM TRỊ LIỆU(phonophoresis) được hiểu là một tác nhân vật lý được ứng dụng...