Sáp Parafin Trị Liệu

Paraffin là một hỗn hợp có nhiều hydrocarbua từ dầu hỏa, paraffin dùng trong điều...

Siêu Âm Trị Liệu

SIÊU ÂM TRỊ LIỆU(phonophoresis) được hiểu là một tác nhân vật lý được ứng dụng...

Điện Xung Trị Liệu

Phương pháp điện xung trị liệu là gì ? Điện xung trị liệu là phương pháp...