Châm cứu-Bấm Huyệt

Châm cứu, bấm huyệt là gì ? Châm là dùng kim châm vào huyệt, cứu...